trailer God of War

Cập nhập tin tức trailer God of War

God of War mới có riêng một nút trên tay cầm để Kratos tương tác với con trai

Một số thông tin xoay quanh phiên bản God of War mới được studio Santa Monica tiết lộ.