Trần Đơn

Cập nhập tin tức Trần Đơn

Trao quyết định nghỉ hưu cho sáu tướng lĩnh quân đội

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Trần Đơn, Bế Xuân Trường, Lê Chiêm, Nguyễn Phương Nam nhận quyết định nghỉ hưu.

Bốn thượng tướng quân đội thôi làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bốn Thượng tướng quân đội Lê Chiêm, Trần Đơn, Nguyễn Chí Vịnh, Bế Xuân Trường thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng phát động toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các địa phương thống nhất phát động phong trào vận động toàn dân tham gia phát giác, tố giác người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Bộ Quốc phòng diễn tập phòng chống Covid-19 bảo vệ Đại hội Đảng

Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với với Bộ Y tế tổ chức diễn tập về phòng, chống đại dịch Covid-19 bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.