Trần Thị Hoa Ry

Cập nhập tin tức Trần Thị Hoa Ry

Đại biểu đề nghị thông qua Luật BHXH sau cải cách tiền lương

Trước việc chưa thống nhất ý kiến, nội dung lại phức tạp, nhiều đại biểu đề nghị cân nhắc thời điểm thông qua dự Luật BHXH sửa đổi vào kỳ họp 7 tháng 5 tới đây và nên tính toán thông qua luật sau khi thực hiện cải cách tiền lương (1/7/20224).

Chủ tịch Quốc hội: Bây giờ ít nói đến 'rau hai luống, lợn hai chuồng'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, vấn đề an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp có tiến bộ rất nhiều. Trước đây, nói nhiều đến tình trạng "rau hai luống, lợn hai chuồng", bây giờ ít được nói đến hơn.