treo máy

Cập nhập tin tức treo máy

Những kiểu game thủ gây ức chế trong Cửu Âm Chân Kinh 2

(GameSao) - Trong thế giới của Cửu Âm Chân Kinh 2, có những người đi qua bạn và để lại dấu ấn trong tim bạn. Nhưng cũng sẽ có những người, khi đi qua bạn chỉ khiến bạn muốn hét lên rằng: “Đừng để ta gặp mặt mi lần nữa!”.