Từ ngày 18 đến 24/1, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm Đảng ta thật là vĩ đại. Đây là sự kiện hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

{keywords}
Triển lãm chia làm 5 khu trưng bày.

Triển lãm chia làm 5 khu trưng bày, khu 1 trưng bày ảnh và tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam - sự ra đời và lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những hình ảnh, tư liệu về quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình hình thành những tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền…lần lượt được giới thiệu tới người xem.

Trưng bày còn nêu bật trong giai đoạn này Đảng quy tụ, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp yêu nước để xây dựng nên lực lượng cách mạng quan trọng làm nên bước ngoặt của cách mạng Việt Nam đấu tranh giành chính quyền trong giai đoạn từ (1930 - 1945), cùng đồng bào cả nước tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày những hình ảnh về các kỳ Đại hội của Đảng.

{keywords}
Triển lãm còn trưng bày những hình ảnh về các kỳ Đại hội I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII của Đảng.

Khu 2 trưng bày những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại đây trưng bày những hình ảnh về xây dựng quân đội, công an chính quy hiện đại; Bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia; Đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị xã hội của đất nước. Nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh đã từng bước kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tham gia vào hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp quốc; Tham gia huấn luyện, diễn tập chung về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn…

Khu 3 trưng bày Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh. Khu trưng bày này sẽ giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, hiện vật khẳng định niềm tin sắt son của thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: Những hình ảnh về Thanh niên học tập và làm theo lời Bác; những tư liệu, hiện vật như sách học văn hóa, nhật ký, sơ yếu lý lịch, đơn thư tình nguyện vào Nam chiến đấu, khăn quàng, đôi dép cao su, áo trấn thủ, mũ cối, chiếc gậy Trường Sơn, đồ dùng sinh hoạt bằng tre của thanh niên xung phong chống Pháp, võng dây, chăn, dù, bi đông,…

{keywords}
Triển lãm diễn ra từ 18 - 24/1/2021 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Khu 4 trưng bày sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm 200 ấn phẩm có nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Khu 5 trưng bày tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm gần 60 tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tron khuôn khổ triển lãm sẽ có các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển lãm Đảng ta thật là vĩ đại là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tình Lê 

Triển lãm 100 bức tranh về hoạ sĩ Bùi Xuân Phái

Triển lãm 100 bức tranh về hoạ sĩ Bùi Xuân Phái

100 bức tranh của hoạ sĩ Văn Dương Thành và các học trò mình về danh hoạ nổi tiếng Bùi Xuân Phái đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.