Trịnh Gia

Cập nhập tin tức Trịnh Gia

Ca sĩ Jack rời công ty quản lý, ra mắt MV mới

Ca sĩ Jack ra mắt MV mới và thông báo hoạt động độc lập với nhiều dự án mới trong năm 2023.