Trịnh Việt Hùng

Cập nhập tin tức Trịnh Việt Hùng

Ông Trịnh Việt Hùng được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thái Nguyên: Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh tái cử với số phiếu tuyệt đối

Ông Phạm Hoàng Sơn, ông Trịnh Việt Hùng tái cử chức Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên với số phiếu tuyệt đối.

Thái Nguyên có tân Chủ tịch tỉnh 43 tuổi

Lần đầu tiên, tỉnh Thái Nguyên có cả Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh đều thuộc thế hệ 7X.