Trịnh Việt Hùng

Cập nhập tin tức Trịnh Việt Hùng

Thái Nguyên: Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh tái cử với số phiếu tuyệt đối

Ông Phạm Hoàng Sơn, ông Trịnh Việt Hùng tái cử chức Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên với số phiếu tuyệt đối.

Thái Nguyên có tân Chủ tịch tỉnh 43 tuổi

Lần đầu tiên, tỉnh Thái Nguyên có cả Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh đều thuộc thế hệ 7X.