trưng bày sách

Cập nhập tin tức trưng bày sách

Trưng bày các ấn phẩm chuyển đổi số

Các cuốn sách của nhà xuất bản uy tín và đi đầu của Việt Nam về hoạt động chuyển đổi số đã được trình chiếu trên các thiết bị hiện đại và trưng bày trong không gian tổng thể.

Trưng bày 'Sách Lý luận chính trị 1/4 thế kỷ'

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương vừa tổ chức khai mạc trưng bày Sách Lý luận chính trị 1/4 thế kỷ.