trung bình

Cập nhập tin tức trung bình

1980 game được gây quỹ thành công trên Kickstarter trong năm 2014

Đây là một tin tức đáng mừng dành cho những nhà phát triển, đặc biệt là các nhà phát triển game indie muốn thực hiện chiến dịch gây quỹ cộng đồng thông qua nền tảng Kickstarter.

Game thủ không còn chỉ là "trẻ trâu"

Theo báo cáo của ESA, game thủ trên thế giới đang ngày càng lớn tuổi và có sự tham gia đông đảo từ phái yếu.