truyện chế game

Cập nhập tin tức truyện chế game

Thanh niên gãy tay phải vẫn cố chơi Liên Minh Huyền Thoại

Một số người còn thắc mắc rằng nếu chỉ chơi bằng một tay, dùng chuột không thì... bấm phím skill như thế nào.