truyện khiêu dâm

Cập nhập tin tức truyện khiêu dâm

Truyện tranh khiêu dâm trẻ em sẽ bị cấm phát hành ở Nhật Bản

Liên Hợp Quốc đã đề nghị Nhật Bản cấm hoàn toàn các truyện tranh dành cho trẻ em nhưng lại mang tính chất khiêu dâm.