Twich

Cập nhập tin tức Twich

Thể thao điện tử có thể lật đổ bóng đá để trở thành môn thể thao vua?

Trong tương lai, esports sẽ còn vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên công nghệ thông tin này, có thể còn “soán ngôi” bóng đá, trở thành môn “ Thể thao vua” của thế giới hiện đại không biết chừng.

Twitch bỏ Flash để chạy theo HTML5

Thêm một đòn nữa giáng mạnh vào sản phẩm của Adobe, khi Twitch tuyên bố sẽ phát triển dịch vụ của mình dựa trên nền tảng HTML5.