Twitter Blue

Cập nhập tin tức Twitter Blue

Twitter cấp dấu xác thực cho tài khoản giả mạo kênh truyền hình Disney

Twitter đã vô tình trao huy hiệu xác minh vàng cho một tài khoản Disney giả mạo thường xuyên đăng tải bài viết phân biệt chủng tộc.

Twitter thu hồi tick xanh ‘người sống’, cấp xác thực cho tài khoản người đã mất

Một số tài khoản của những người nổi tiếng đã qua đời không có hoạt động trong nhiều năm, bỗng dưng được cấp tick xanh xác minh trả phí của Twitter.