UBND TP. Hà Nội

Cập nhập tin tức UBND TP. Hà Nội

Hà Nội thông qua đề án lập quận Đông Anh với 24 phường

HĐND TP. Hà Nội thông qua đề án thành lập quận Đông Anh với 24 phường. Sau đó, UBND TP. Hà Nội tiếp tục hoàn thiện đề án để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023.

Hà Nội chấn chỉnh phát ngôn của cán bộ với báo chí

UBND TP Hà Nội yêu cầu từng cán bộ, viên chức rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc phát ngôn, trả lời phỏng vấn đối với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Hà Nội sắm trực thăng chữa cháy: Hơn 10 năm nữa mới bàn

Theo Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội, tuy dự kiến trang bị trực thăng chữa cháy nhưng phải xem xét tình hình kinh tế - xã hội cụ thể mới quyết định có mua hay không.