- UBND TP Hà Nội yêu cầu từng cán bộ, viên chức rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc phát ngôn, trả lời phỏng vấn đối với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Theo lãnh đạo thành phố, thời gian qua, khi tiếp xúc, trao đổi với phóng viên báo chí, một số lãnh đạo sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước của thành phố đã thiếu kiềm chế, có những lời lẽ, phát ngôn không đúng chuẩn mực, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc phải quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình trong việc giao tiếp với nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan, tuân thủ đúng quy tắc ứng xử văn minh, thanh lịch của cán bộ, công chức, viên chức thủ đô.

Rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc phát ngôn, trả lời phỏng vấn đối với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trường hợp phát hiện vi phạm, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

M.Anh