UGV

Cập nhập tin tức UGV

Quân đội Ấn Độ gần đây đã đặt mua phương tiện mặt đất không người lái (UGV) THeMIS do Estonia sản xuất.