Uncanny Valley

Cập nhập tin tức Uncanny Valley

Phim ngắn khoa học viễn tưởng "Uncanny Valley": Lời cảnh báo về mặt tối của công nghệ thực tế ảo

Trong thế giới của "Uncanny Valley", công nghệ thực tế ảo (VR) không chỉ giải phóng ước mơ của con người, nó còn là một âm mưu vô cùng điên rồ và thâm độc.