Uther

Cập nhập tin tức Uther

Giới thiệu tướng Heroes of the Storm: Diablo - Chúa tể của nỗi khiếp sợ

Cùng tìm hiểu qua về sức mạnh của hai vị tướng Heroes of the Storm: Diablo và Uther.