Utopia

Cập nhập tin tức Utopia

Ước mơ cho ngày mai

Con người luôn thèm muốn một thế giới tốt đẹp hơn thực tế trước mắt, nơi không còn nguy cơ, không còn bất toàn, một thế giới chỉ bao gồm phiên bản tối ưu nhất của mọi thứ.

Ước mơ cho ngày mai

Kể từ khi tác phẩm cùng tên được Thomas Moore viết ra vào thế kỷ 16, “Utopia” dần dà mang ý nghĩa chung “thế giới lý tưởng”.