video-game

Cập nhập tin tức video-game

Youtube ra mắt trang ứng dụng game chuyên nghiệp – Youtube Gaming

(GameSao) – Có vẻ như YouTube đang bắt đầu phải nhìn nhận nghiêm túc đối với lĩnh vực ‘game’.