Vĩnh Yên - Nội Bài

Cập nhập tin tức Vĩnh Yên - Nội Bài

Dự án BOT đường bộ Nội Bài – Vĩnh Yên dự kiến thu phí tới tháng 1/2025, nhưng do lưu lượng phương tiện tăng nhanh, thu phí hoàn vốn sớm nên dừng thu phí trước thời hạn.