"Ông vua tiếng động" Minh Tâm qua đời, hưởng thọ 90 tuổi