Giữa lùm xùm Trường Giang - Nam Em, Nhã Phương một mình về Sài Gòn - VietNamNet