Phượng Chanel chia tay Quách Ngọc Ngoan sau 6 năm gắn bó - VietNamNet