Sao Việt 7/6: Hà Tăng đọ sắc bên 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My