Sao Việt 7/9: Diva Hồng Nhung rạng rỡ hội ngộ hội bạn thân sau thời gian cách ly