Thành Long có thể phải ngồi xe lăn trong suốt phần đời còn lại - VietNamNet