Vợ chồng Trấn Thành mắng xối xả Trịnh Thăng Bình trong ngày sinh nhật