Nhanh như chớp nhí tập 4: Cậu bé Hàn Quốc khiến Trấn Thành toát mồ hôi