Nhiều dự án nhà ở thế chấp được ngân hàng rao bán 'đại hạ giá'