Tiểu thương vui mừng mở chợ Long Biên lúc nửa đêm - VietNamNet