Không có biển cảnh báo, dừng xe ngủ trên cao tốc vẫn bị phạt