Subaru Impreza phóng như chớp đâm Mazda và loạt xe trên cao tốc