Giao nhận xe Lexus “lậu”, một phụ nữ bị phạt 40 triệu đồng