Để có chiếc xe off-road mạnh mẽ, chủ xe cần nâng cấp những gì?