Kẻ giết người tình đồng tính giả điên ở tòa để chối tội