3 nơi nhiều lông trên cơ thể là dấu hiệu thận khỏe - VietNamNet