Giám đốc Heerenveen tiết lộ chi tiết mức lương Đoàn Văn Hậu