Tin nóng: Tàu hỏa tông xe tải dính cứng trước đầu máy, 1 người chết ở Bình Định