Vụ Apax Leaders

Cập nhập tin tức Vụ Apax Leaders

Tối 17/11, trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại Đồng Nai đã có buổi họp với các phụ huynh trao đổi các thông tin về việc hoàn học phí, nhưng chỉ tiếp nhận và phản hồi trong 7 ngày làm việc tiếp theo.