vua việt nam

Cập nhập tin tức vua việt nam

Vua nào “hễ ngồi ăn ở đâu là chỗ đó bán chạy như tôm tươi”?

- Trong lịch sử Việt Nam từng xuất hiện những ông vua được tương truyền với dung mạo kỳ vĩ hay những tích khác thường.

Vị vua nào có "đôi mắt lập lòe như ánh điện"?

Có những chuyện, tích rất lạ lùng liên quan tới nhiều vị vua và hoàng tử trong các triều đình phong kiến xưa.