Có những chuyện, tích rất lạ lùng liên quan tới nhiều vị vua và hoàng tử trong các triều đình phong kiến xưa.  

Ngân Anh

******

Đáp án chi tiết sẽ được VietNamNet đăng tải vào lúc 14h cùng ngày.