vùng lõm sóng

Cập nhập tin tức vùng lõm sóng

Mục tiêu của Bộ TT&TT là đưa tỷ lệ hộ gia đình Việt Nam sở hữu cáp quang Internet lên con số 100%.