Xác định Phú Quốc là mũi nhọn

Sau khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ​ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.

- Xin Bí thư Tỉnh ủy cho biết mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới (2016-2020)?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị: Đảng bộ tỉnh Kiên Giang xác định mục tiêu quan trọng là tiếp tục tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân, huy động mọi nguồn lực khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế biển và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước đồng bộ. Chăm lo phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, đảm bảo ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển-đảo.

Trên cơ sở đó, phấn đấu đưa Kiên Giang trở thành tỉnh khá trong cả nước. Theo đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,5%/năm trở lên. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người 3.000 USD; sản lượng lương thực 5 triệu tấn, khai thác và nuôi trồng thủy sản 755.505 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12%/năm; kim ngạch xuất khẩu 1 tỷ USD; 80% đường liên ấp nhựa hóa hoặc bêtông hóa; 99% số hộ sử dụng điện; 90% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 50% số xã và thêm 2 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới; thu ngân sách gấp 2 lần trở lên so với năm 2015; giải quyết việc làm từ 35.000-40.000 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1-1,5%/năm. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 khoảng 255.000 tỷ đồng.

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang xác định 3 khâu đột phá cần chỉ đạo quyết liệt đó là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển; tranh thủ mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; xây dựng, phát triển huyện đảo Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế để trở thành động lực phát triển của tỉnh.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài việc chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tập trung chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là tập trung khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đầu tư phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế. 

Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường đảm bảo công tác quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tăng cường hội nhập quốc tế và hoạt động đối ngoại của tỉnh; tăng cường công tác dân vận, phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, trong đó đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức, bộ máy. 

Đây là những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quyết liệt, nhằm phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh ngày càng tốt hơn; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh kinh tế của tỉnh, thúc đẩy Kiên Giang phát triển ngày càng giàu mạnh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Kiên Giang.

- Đầu tư phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế, xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết rõ hơn vấn đề này?

​Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị: Phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế là chủ trương đã được Trung ương xác định. 

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng đề án và đã trình các cấp có thẩm quyền ở Trung ương xem xét quyết định. Tỉnh xác định phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế là mũi đột phá, tạo sức bật thúc đẩy kinh tế-xã hội Kiên Giang phát triển. Sắp tới, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt “Đề án phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế” sau khi có quyết định của Trung ương.

Xây dựng và phát triển Phú Quốc từng bước trở thành đặc khu kinh tế trực thuộc tỉnh để tạo cực tăng trưởng và tác động lan tỏa đến các vùng khác trong tỉnh. Trước mắt, xây dựng, hoàn thiện thành phố Phú Quốc trực thuộc tỉnh. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đảo Phú Quốc phù hợp với định hướng phát triển. Phối hợp hoàn thiện đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc; xây dựng thể chế, chính sách có tính đột phá, có sức cạnh tranh quốc tế để thu hút các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu, thị trường vào đầu tư. Từng bước phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch-dịch vụ lớn của cả nước, khu vực Đông Nam Á và thế giới.

- Một trong những hạn chế cản trở quá trình phát triển của Kiên Giang là thiếu nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh thời gian qua cũng như hiện nay. Bí thư Tỉnh ủy có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
 

​Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị: Một trong những nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới để Kiên Giang phát triển chính là tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới và lâu dài. Vì vậy, tỉnh sẽ xác định những ngành mũi nhọn, những ngành cần tập trung phát triển để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp. Điển hình là nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế-xã hội, du lịch; nguồn nhân lực phục vụ phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh và những ngành nghề quan trọng khác. 

Như vậy, Kiên Giang sẽ xây dựng đề án, chương trình cụ thể để tập trung chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn tới, trong đó phát huy tốt nhất khả năng của các cơ sở, hệ thống trường đào tạo của tỉnh; đồng thời hợp tác liên kết đào tạo với các tỉnh, thành phố trong nước, các nước trong khu vực và thế giới để nâng cao hơn chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo yêu cầu phát triển của tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, có trách nhiệm cao và tận tụy phục vụ nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Theo TTXVN

tin nổi bật

Chỉnh đốn Đảng khơi nguồn cảm hứng để người làm báo sáng tạo

Tối 3/2, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tuyên bố phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII- năm 2023.

Năm 2023: Quyết liệt điều chỉnh tổ chức Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Năm 2023 phải quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng, tạo bước đột phá trên tất cả các mặt công tác.

Doanh nghiệp nhà nước góp phần quan trọng bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế

Doanh nghiệp nhà nước góp phần quan trọng bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với quy hoạch, phát triển đô thị của tỉnh Bình Định

Là địa phương giàu tiềm năng về kinh tế biển, những năm gần đây, tỉnh Bình Định thực hiện nhiều giải pháp đột phá để phát triển bền vững các ngành kinh tế biển.

Tổng Bí thư là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên noi theo

Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn văn phát biểu của Thường trực Ban Bí thư tại Lễ ra mắt Cuốn sách của Tổng Bí thư

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, tại Lễ ra mắt Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 2/2/2023.

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hoàn thiện, phát huy mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu và vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Sau gần 5 năm thành lập, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc đã đạt được một số kết quả quan trọng, khả quan.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện mới

Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội theo hướng đồng bộ, hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kinh nghiệm của tỉnh Nam Định trong phục hồi và phát triển KTXH, kiểm soát dịch Covid-19

Tỉnh Nam Định quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Kiên Giang huy động nguồn lực phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm kinh tế biển

Từ những lợi thế và tiềm năng lớn về biển, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng các chương trình và kế hoạch hành động nhằm huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình

Nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đã thể hiện tốt vai trò, sứ mệnh là trụ đỡ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa

Đóng vai trò quyết định cho phát triển văn hóa không chỉ cần đến gia tăng nguồn lực, mà còn phải đổi mới cách sử dụng nguồn lực.