Xbox Live Market

Cập nhập tin tức Xbox Live Market

Call of Duty 2017 có thể sẽ lấy bối cảnh Thế Chiến 2 để tăng độ hấp dẫn

Điều bất ngờ là, Call of Duty 2017 đã được duyệt nội dung từ 2 năm trước!