Xe Container Lật

Cập nhập tin tức Xe Container Lật

Hậu quả tài xế container vào cua tốc độ cao

Tranh thủ đường vắng, tài xế xe container vào cua tốc độ cao khiến xe không giữ được thăng bằng và lật ngang ra đường.