xe điện Benly e:

Cập nhập tin tức xe điện Benly e:

Honda Việt Nam hợp tác Vietnam Post triển khai thí điểm giao hàng bằng xe điện Benly e:

Công ty Honda Việt Nam cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ký kết công bố triển khai thí điểm dự án sử dụng xe điện giao hàng và cung cấp mô hình đổi pin điện.