Xem đỉa 'khổng lồ' nuốt chửng giun đất dài 80cm

 Con đỉa khổng lồ dài nuốt chửng một con giun đất lớn tại khu rừng thuộc đảo Borneo, Đông Nam Á.

Con đỉa khổng lồ dài nuốt chửng một con giun đất lớn tại khu rừng thuộc đảo Borneo, Đông Nam Á.


Nó có chiều dài lên tới 30cm và toàn thân màu đỏ. Nó đã nuốt chửng con giun dài gần gấp 3 lần cơ thể nó chỉ trong tíc tắc.

H.N (tổng hợp)