xóa mù chữ

Cập nhập tin tức xóa mù chữ

Ngày 18/6, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”.

Nghèo do thiếu phương tiện truyền thông

Hệ lụy của một xã hội nghèo thông tin như thế nào, hẳn mọi người đều rõ.

Muốn dân giàu, nước mạnh phải có kiến thức

Xóa mù chữ, nâng cao dân trí là một công việc phải làm liên tục, gian nan.

Còn hơn 1,3 triệu người mù chữ, Bộ GD-ĐT nói gì?

Sau 70 năm kể từ ngày Chính phủ ban hành sách lệnh về Bình dân học vụ (ngày 8/9/1945), hiện nay cả nước còn trên 2% dân số mù chữ. Bộ GD-ĐT bắt đầu áp dụng CNTT vào quản lý dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.