xóa nghèo

Cập nhập tin tức xóa nghèo

Việc tiếp nhận ủng hộ và chi tiêu tiền hỗ trợ người nghèo đều công khai, minh bạch và không ai được phép gian lận 1 cắc, 1 hào. Đó là lệnh của Thủ tướng.

Đói chữ sẽ đói nghèo

Những số liệu điều tra của UNESCO đã cho thấy, những thanh niên thất học đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tìm việc làm.

Vốn nhỏ xóa nghèo cho Tây Nguyên

Chính sách tín dụng ưu đãi ở vùng Tây Nguyên đã có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo...